REFERENCE - ŠKOLE

 

 

Izgradili smo približno 8.500 m2 školskih objekata

Škola Bracin kod Ražnja

 

Škola u Obrenovcu

Škola u Zvečki kod Obrenovca

Škola u Koceljevi