OSNIVAČKA DELATNOST

 

univerzitet nikola tesla

UNIVERZITET UNION-NIKOLA TESLA

Cara Dušana 62 - 64, 11000 Beograd
 

Tel: +381 (11) 2180 - 271
Tel: +381 (11) 785 - 2851

Fax: +381 (11) 2180 - 013

 

www.unionnikolatesla.edu.rs

univerzitet nikola tesla fakulteti
     

 

 Univerzitet Union - Nikola Tesla ima korene na Univerzitetu “Union”. Među osnivačima Univerziteta “Union” nalaze se tri fakulteta Univerziteta „Union ‒Nikola Tesla“: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za menadžment nekretnina, a kasnije se priključuje i Viša škola za ekološki inženjering. Na samim počecima univerziteta “Union”uz navedene fakultete bili su još i Fakultet za industrijski menadžment i Fakultetza dizajn. Osnivačkim fakultetima su se kasnije priključili još neki fakulteti koji su prihvaćenikao punopravni članovi, što su oni u kasnijem periodu iskoristili za kreiranje nove politike rada na Univerzitetu. Sa tom politikom nije se složio i većinski osnivač koji je u demokratskoj proceduri postao manjina i marta meseca 2010. godine. Senat Univerziteta “Union” doneo je odluku da se iz nastavnog rada isključe Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za menadžment nekretnina. Za Višu školu za ekološki inženjering Senat univerziteta “Union” nije smatrao da je ikada i bila član Univerziteta.

Kao odgovor na ovakvo ponašanje većine na Univerzitetu “Union”, njegov osnivač - Kompanija “Graditelj inženjering” ‒ donosi odluku da se pristupi osnivanju novog Univerziteta pod nazivom „Union - Nikola Tesla“. Komisiji za akreditaciju predat je zahtev za akreditaciju i dana 29.9.2011. godine Ministarstvo prosvete i nauke resenjem br. 612-00-01339/2011-04 izdaje dozvolu za rad Integrisanom Univerzitetu UNION – Nikola Tesla.

 

Fakulteti koji su u sklopu Univerziteta UNION – Nikola Tesla su:

 

Fakultet za graditeljski menadžment

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Fakultet za preduzetnički biznis

Fakultet za menadžment nekretnina

Fakultet za sport

Fakultet za menadžment

Fakultet za poslovne studije i pravo

Fakultet za strateški i operativni menadžment