KOMPANIJA "GRADITELJ INŽENJERING" D.O.O.  JE OSNOVANA 1968. GODINE OD KADA JE U PRIVATNOM VLASNIŠTVU, ZA 55 GODINa POSLOVANJA  ŽIRO-RAČUN NIJE BIO U BLOKADI.

 

  KOMPANIJA SE BAVI INVESTIRANJEM I IZGRADNJOM, NADZOROM I PROJEKTOVANJEM STAMBENIH I DRUGIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, OBJEKATA U SISTEMU IZGRADNJE, OBJEKATA GRAĐEVINSKOG INŽENJERINGA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU.

    

                                

Zašto se kupuje stan od Kompanije „Graditelj inženjering“?

-  Zato što je iza nas 55 godina iskustva, stotine hiljada izgrađenih kvadrata stambenih i poslovnih objekata, hiljade zadovoljnih kupaca u zemlji i inostranstvu

-  Zato što kupci naših stanova mogu da se oslone na nas i u postprodaji, našim kupcima smo u svakom trenutku na usluzi
-  Zato što je u projekte Kompanije „Graditelj inženjering“ uključen univerzitet  "UNION - nikola tesla", čiji smo osnivači,
 i vrhunski stručnjaci, profesori, arhitekte, inženjeri,  koji rade na fakultetima u sastavu univerziteta

-  Zato što se ne zadovoljavamo sa postignutim već u svakom novom projektu podižemo kvalitet, primenjujemo nove tehnologije i koristimo proverene materijale 

 

            
     

 


 

 

 

 

                                                            

  

 

 

        

 

 

POGLEDAJTE GALERIJE SLIKA ZAVRŠENIH OBJEKATA

 

KOMPANIJA "GRADITELJ INŽENJERING" D.O.O. JE OSNIVAČ VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

UNIVERZITET "UNION-NIKOLA TESLA"

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  Kompanija "Graditelj-inženjering" je 2001.godine osnovala Fakultet za graditeljski menadžment. 2005.godine Fakultet za graditeljski menadžment zajedno sa Fakultetom za dizajn i Fakultetom za industrijski menadžment osnivaju Univerzitet UNION. 2010.godine Fakultet za graditeljski menadžment istupa iz Univerziteta UNION zajedno sa Fakultetom za menadžment nekretnina, Fakultetom za preduzetnički biznis i Fakultetom za ekologiju i zaštitu životne sredine i osnivaju Univerzitet "Union-Nikola Tesla" 2011.godine

 

  Danas Univerzitet "Union-Nikola Tesla" u svom sastavu ima šest fakulteta bez pravnog lica: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina, Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, Fakultet za međunardnu politiku i bezbednost, Fakultet za ekonomiju i finansije i Fakultet za informatiku i računarstvo i sledeće fakultete sa statusom pravnog lica: Fakultet za mendžment, Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Fakultet za sport, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment "Konstantin Veliki", Fakultet za inženjerski mendžment i Fakultet za diplomatiju i bezbednost

 

Univerzitet UNION – Nikola Tesla

fakulteti u sastavu univerziteta:

Fakultet za graditeljski menadžment

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Fakultet za preduzetnički biznis i mendžment nekretnina

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Fakultet za informatiku i računarstvo

Fakultet za ekonomiju i finansije

 

Pridruženi članovi Univerziteta:

Fakultet za sport

Fakultet za menadžment

Fakultet za poslovne studije i pravo

Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo

Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment

Fakultet za inženjerski menadžment

Fakultet za diplomatiju i bezbednost